Tasco, uw partner in Label Print Solutions!

Tasco: genomen maatregelen Covid19/Coronavirus!

Gezien de recente ontwikkeling en het verhoogd risico op besmetting door het coronavirus, hebben wij als Tasco maatregelen genomen om de gevolgen voor onze mensen en onze klanten te beperken en de continuïteit van onze bedrijfsvoering te verzekeren.
Algemeen volgen wij de richtlijnen en het advies van de overheid.

Al het niet noodzakelijk contact wordt met onmiddellijke ingang vermeden. Onze kantoren blijven open,  maar toegang voor personeel, klanten en leveranciers wordt tot een minimum herleid. Hieronder vindt u de maatregelen die we dienst per dienst zullen nemen om de gezondheid van onze medewerkers en klanten te beschermen.

Commerciële dienst:

 • Onze commerciële medewerkers zullen vanaf heden zoveel mogelijk van thuis uit werken. Voor u als klant en prospect veranderd er weinig. U kan onze sales gewoon bereiken via de normale kanalen. We vragen wel om tijdelijk geen bezoek meer te brengen aan onze showroom.
 • We voorzien vanaf heden live video demonstraties op afstand en zoals gebruikelijk, kunnen we steeds testen en samples opsturen zodat u het resultaat kan beoordelen. Indien u hiervoor interesse hebt, aarzel niet om dan contact op te nemen met uw vertegenwoordiger.
 • Voor externe bezoeken van onze vertegenwoordigers respecteren we uw genomen maatregelen en zal voor elk bezoek contact met u opgenomen worden. Niet noodzakelijke bezoeken worden echter wel afgeraden

Technische dienst:

 1. Geen paniek, we hebben reeds heel wat ervaring met support of afstand. Herinstallatie van drivers, eenvoudige herstellingen en  zelfs installatie van bepaalde toestellen kunnen vanop afstand gedaan worden. We rekenen op uw medewerking om onnodige verplaatsingen te vermijden. Een voordeel: Het is goedkoper en u bent sneller geholpen dan met een interventie ter plaatse!
 2. Indien onze technieker toch ter plaatse moet komen gelieve dan ook de nodige maatregelen te nemen zodat dit zo veilig mogelijk kan verlopen
  • Geen fysiek contact
  • Zorg ervoor dat de machine (alsook de bijbehorende computer en toetsenbord) proper en hygiënisch zijn en zorg voor ontsmetting

Labelproductie:

 • We hebben op dit moment geen weet van leveringsproblemen van onze leveranciers!
 • De productie blijft dan ook gewoon doorgaan!
 • U kan dus nog steeds maatetiketten of standaardetiketten bestellen!

Magazijn en supplies:

 • We verwerken uw orders zoals voorheen. De verzendingen gaan gewoon door!
 • We vragen wel met aandrang om geen afhalingen te doen in ons magazijn om onnodig contact te vermijden.
 • Ook de leveranciers en bezorgingsdiensten zullen onze gebouwen niet meer mogen betreden. Er wordt een drop-off zone voorzien en we vragen ook de instructies van onze magazijniers te volgen.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig verdere maatregelen. Wij vertrouwen erop dat deze preventief genomen maatregelen voor nu voldoende zijn. Het zorgen voor uw en onze gezondheid heeft onze hoogste prioriteit, daar handelen we dan ook naar.

Mocht u meer informatie wensen of hebt u vragen, dan kunt u altijd uw vaste contactpersoon contacteren.

 

Tasco: mesures prises à propos du coronavirus

Compte tenu du développement récent et du risque accru d'infection par le coronavirus, notre société a pris des mesures pour garantir la sécurité pour nos employés, nos clients et la continuité de nos activités commerciales.
Nous suivons en totalité les directives et les conseils du gouvernement.

Tout contact inutile est évité dès maintenant. Nos bureaux restent ouverts, mais l'accès du personnel, des clients et des fournisseurs est réduit au minimum. Vous trouverez ci-dessous les mesures que nous prendrons par service pour préserver la santé de nos employés et clients.

Service commercial:

 • Désormais, nos commerciaux presteront autant que possible à domicile. Peu de changements pour vous en tant que client et prospect. Vous pouvez simplement contacter nos commerciaux par les moyens habituels. Nous vous demandons temporairement de ne pas vous rendre à notre salle d'exposition.
 • A partir de ce jour, nous fournissons des démonstrations par vidéo conférence en direct à distance et comme d'habitude, nous pouvons toujours envoyer des impressions de test et échantillons afin que vous puissiez évaluer le résultat. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter votre représentant.
 • Pour les visites externes de nos représentants, nous respecterons vos propres mesures prises et vous contacterons pour chaque visite. Toutefois, les visites non nécessaires ne seront pas assurées.

Service technique:

 1. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà beaucoup d'expérience avec le support à distance. La réinstallation du pilote, les réparations simples et même l'installation de certains appareils peuvent être effectuées à distance.partir de nos bureaux. Nous comptons sur votre coopération pour éviter les déplacements inutiles. L’avantage pour vous: c'est un moindre coût et l’assistance est plus rapide qu'avec une intervention sur site!
 2. Si notre technicien est dans l’obligation d’intervenir sur site, veuillez prendre les mesures nécessaires pour que cette prestation se déroule de la manière la plus sûre possible
  • Pas de contact physique
  • Assurez-vous que la machine (ainsi que l'ordinateur et le clavier qui l'accompagnent) soient scrupuleusement désinfectés.

Production d'étiquettes:

 • Nous n'avons actuellement aucune connaissance des problèmes de livraison de nos fournisseurs.
 • La production se poursuivra donc comme à l’accoutumée.
 • Vous pouvez donc toujours commander des étiquettes sur mesure ou des étiquettes standard.

Entrepôt et service consommables:

 • Nous traitons vos commandes de la même façon. Les expéditions se poursuivent normalement.
 • Nous vous invitons à ne pas venir chercher vos biens dans notre entrepôt pour éviter tout contact inutile.
 • Les fournisseurs et les livreurs ne seront plus autorisés à entrer dans nos bâtiments. Une zone de dépose est prévue et nous demandons également de suivre les instructions de nos ouvriers d’entrepôt.

Nous suivons de près l'évolution de la situation et prenons des mesures supplémentaires si nécessaire. Nous espérons que ces mesures préventives prises soient suffisantes pour le moment. La préservation de la santé est notre priorité absolue et nous agissons en conséquence.

Si vous souhaitez plus d'informations ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter votre interlocuteur habituel.